SOLIDNE zasady

📅   17. 01. 2022
👤   Jan Barášek

Solidne zasady to sposób - zbiór zaleceń i zasad - budowania solidnego oprogramowania. Zasady SOLID sprawdzają się w projektowaniu zorientowanym obiektowo (OOP). Ich autorem jest Robert C. Martin i pochodzi z około 2000 r.

Krótki przegląd

Znak Nazwa zasady Objaśnienie
S` Zasada jednej odpowiedzialności Każda klasa ma tylko jedną odpowiedzialność.
Zasada otwartości/zamkniętości Funkcjonalność klasy może być rozszerzana bez jej modyfikowania.
L` Liskov substitution principle Klasy muszą być w pełni zastępowalne przez swoje potomstwo.
I` Zasada segregacji interfejsów Używaj małych i wąsko ukierunkowanych interfejsów.
D` Zasada inwersji zależności Zależność od abstrakcji, nie od implementacji.

Jan Barášek     Więcej o autorze

Autor pracuje jako starszy programista i architekt oprogramowania w Pradze. Projektuje i zarządza dużymi aplikacjami internetowymi, które znasz i używasz. Od 2009 r. zdobył bogate doświadczenie, które przekazuje za pośrednictwem tej strony internetowej.

Chętnie pomogę:

Kontakt