PHP Manual

Programowanie obiektowe w PHP

Programowanie zorientowane obiektowo (w skrócie OOP) to paradygmat programowania, który znacznie upraszcza prace programistyczne.

Główne zalety OOP to podział kodu na poszczególne części (obiekty i metody), które można łatwo przenosić między projektami (abstrakcja i enkapsulacja) w celu tworzenia aplikacji wielokrotnego użytku. OOP wprowadza także po raz pierwszy nowe techniki, takie jak dziedziczenie i polimorfizm.

W tej części witryny w wyczerpujący sposób opisano korzyści płynące z rozwoju OOP. Wkrótce odkryjesz, że choć OOP ma też swoje problemy, jest to w zasadzie najlepsza metodologia budowania czegoś, jeśli zależy Ci na możliwości wielokrotnego wykorzystania kodu i długoterminowym wsparciu dla aplikacji, które już napisałeś.

Seria o OOP w PHP
14
Ta seria poprowadzi Cię od podstaw (czym jest OOP), przez wszystkie główne cechy i korzyści OOP, aż po zaawansowane metody używania OOP. Zademonstrujemy wszystkie możliwości na rzeczywistych przykładach.
Wzorce projektowe
4
Jeśli programujesz od dłuższego czasu, na pewno zauważyłeś, że większość kodu i zasad programowania powtarza się w kółko. Jeśli chodzi o zamknięte problemy logiczne, to rozwiązywanie tych części aplikacji można nazwać algorytmami. Ale jak zająć się…
Status:
All systems normal.
2023