PHP Manual
/
Senior Developer
Doświadczenia z praktyki

Senior Developer

W ramach weekendowych retrospekcji przygotowałem dziesiątki pytań i historii do przemyślenia. W tym dziale znajdziesz historie i pytania, które przeżyłem, w których możesz zdobyć kolejne doświadczenia lub sprawdzić swoje myślenie o rzeczach. Właściwe rozwiązanie może nie być tym, czym się wydaje.

Status:
All systems normal.
2024