ZAČÁTKYNÁVODYOOPDOKUMENTACE
Samouczki/
Praca z plikami

Włączenie (składanie stron z kawałków)

23. 08. 2019

Obsah článku

PHP jest pierwotnie językiem szablonów, który został stworzony, aby ułatwić składanie fragmentów stron w całość.

Obsługiwane formaty

Składanie działa w formie tekstowej, dlatego zaleca się używanie odpowiednich formatów, takich jak .html lub .md.

Gdy plik PHP jest wklejany, jego zawartość jest wykonywana tak, jakby fizycznie istniała w miejscu wklejenia.

Składanie stron i wstawianie wspólnej zawartości

Często zachodzi potrzeba utworzenia kilku stron o wspólnej zawartości - na przykład menu.

W zwykłym języku HTML należałoby najpierw utworzyć stronę z menu, a następnie wielokrotnie ją skopiować. W PHP możemy jednak zautomatyzować cały proces.

Miejmy plik menu.html, w którym znajduje się zawartość menu, oraz index.php, w którym umieścimy zawartość i menu.

Prosty przykład:

<div class="strona">
<div class="treść">
<?php
include __DIR__
. '/artykul/' . ($_GET['strona'] ?? 'Indeks') . '.html';
?>
</div>
<div class="menu">
include 'menu.html';
?>
</div>
</div>

Ten skrypt automatycznie wstawia zawartość strony z katalogu /article i odczytuje nazwę pliku zgodnie z danymi wprowadzonymi przez użytkownika (parametr URL ?page=...). Jeśli nie zostanie przekazany żaden parametr, zostanie użyty plik index.html.

Tak więc adres URL może wyglądać na przykład tak: example.com?page=contacts i załadować /article/contacts.html.

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
2.