ZAČÁTKYNÁVODYOOPDOKUMENTACE
Samouczki/
Praca z plikami

Plik_get_contents

11. 09. 2019

Obsah článku

Funkcja **file_get_contents** służy do odczytywania pliku i umieszczania jego zawartości w zmiennej. Funkcja ta jest podobna do funkcji include, ale w odróżnieniu od include może pobierać zdalne pliki z Internetu i przekazywać ich zawartość za pomocą zmiennych.

Przykładowa strona

Każda z tych funkcji może być użyta do wczytania pliku lokalnego z dysku:

$news = file_get_contents('news.html');
echo 'Najnowsze wiadomości:<br>' . $news;

Lub ze zdalnego adresu URL:

$page = file_get_contents('https://www.google.com');
echo $page;

Podczas pobierania adresu URL można pobrać dowolny adres i pobrać jego zawartość w postaci ciągu znaków do zmiennej. W przypadku języka HTML jest to kod źródłowy.

Strona jest wyświetlana niepoprawnie

Dzieje się tak dlatego, że kod HTML jest przekazywany dokładnie w takiej postaci, w jakiej został umieszczony w adresie URL.

Jeśli ścieżka do obrazka to na przykład <img src="kocka.png">, to plik ten może nie istnieć w kontekście naszego serwera, dlatego musimy poprawić ścieżkę do na przykład: <img src="https://server.cz/kocka.png">.

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
5.