ZAČÁTKYNÁVODYOOPDOKUMENTACE
Samouczki/
Przetwarzanie danych

Uzyskiwanie alfabetu, tablic liczb i przedziałów czasowych

22. 08. 2019

Dość często potrzebujemy tablicy wartości, które są wyprowadzane bardzo prostym algorytmem (na przykład tablicy liczb od `$min` do `$max`), można to rozwiązać w skomplikowany sposób:

getNumbers(10, 100);
/**
* @return int[]
*/
function getNumbers(int $min, int $max): array
{
$numbers = [];
for ($i = $min; $i <= $max; $i++) {
$numbers[] = $i;
}
return $numbers;
}

Można też użyć gotowej funkcji range($min, $max, $step):

// [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]
foreach (range(0, 12) as $number) {
echo $number . ';';
}
// [0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100]
foreach (range(0, 100, 10) as $number) {
echo $number . ';';
}
// ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i']
foreach (range('a', 'i') as $char) {
echo $char . ';';
}
// ['c', 'b', 'a']
foreach (range('c', 'a') as $char) {
echo $char . ';';
}

Funkcja ta jest wykorzystywana np. w module Paginator, który rozwiązuje problem paginacji długiej listy wyników lub ogólnie sortowania w jakimś katalogu.

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
2.