ZAČÁTKYNÁVODYOOPDOKUMENTACE
Samouczki/
Przetwarzanie danych

Paginator i stronicowanie wyników w PHP

22. 08. 2019

Obsah článku

Gdy mamy dużo danych do zrzucenia, dobrze jest podzielić je na wiele stron. Niniejszy artykuł nie zajmuje się praktyczną realizacją przekazywania numerów stron i listowania wyników, a jedynie teoretycznym wyodrębnianiem wartości i obliczaniem optymalnej książki kodowej, aby przeglądanie dużej liczby stron było jak najbardziej przyjazne dla użytkownika.

Ile mamy wyników

Na początek należy sprawdzić, ile wyników mamy w ogóle. Jeśli dane pochodzą z bazy danych, można je bardzo sprawnie policzyć za pomocą następującego polecenia SQL:

SELECT COUNT(*) FROM tabulka

Obliczenia są bardzo szybkie, ponieważ baza danych przechowuje statystyki w pliku pomocniczym, a więc w ogóle nie dotyka danych.

Jeśli dane pochodzą z innego miejsca (i mamy je np. w tablicy), można je policzyć za pomocą funkcji count():

$cisla = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2];
echo 'Pole zawiera' . count($cisla) . 'numery.';

Ograniczanie liczby wyników

Innym problemem jest ograniczenie liczby wyników. Jeśli dane znajdują się w bazie danych, wystarczy umieścić parametr LIMIT w instrukcji SQL:

SELECT * FROM tabulka WHERE (cokoli) LIMIT 10

Dzięki temu poleceniu zawsze otrzymamy maksymalnie 10 wyników, a zapytanie będzie przebiegać szybciej, ponieważ baza danych nie będzie musiała przeglądać wszystkich plików danych.

Jeśli mamy dane z innego źródła (znowu tablica), możemy również ograniczyć wyniki na poziomie PHP, używając zmiennej pomocniczej $iterator:

$pole = [...];
$iterator = 0;
$limit = 10;
foreach ($pole as $prvek) {
// w tym miejscu dane są zrzucane
$iterator++;
if ($iterator >= $limit) {
break; // Zatrzymuje cykl po 10-krotnym uruchomieniu.
}
}

Pomijanie pierwszych X wyników

Gdy jesteśmy na pierwszej stronie, sprawa jest dość prosta, wystarczy ograniczyć liczbę wyników za pomocą LIMIT. Ale co, jeśli jestem na trzeciej stronie? Następnie należy pominąć pierwsze X wyników.

W języku SQL mamy na to elegancką notację:

SELECT * FROM tabulka WHERE (cokoli) LIMIT 10 OFFSET 20

Pomija pierwsze 20 wyników i ogranicza kolejne wyjście do 10 wyników, tak że wypisuje przedział <21 - 30>.

W czystym PHP jest to obsługiwane na dwa sposoby.

Jeśli znamy indeksy tablicy, możemy rozpocząć jej odczytywanie od określonego punktu (co jest bardzo szybkie):

$pole = [...];
$start = 20;
$limit = 10;
for ($i = $start; ($i <= $start + $limit && isset($pole[$i])); $i++) {
// w tym miejscu dane są zrzucane
}

Jednak w przypadku nieznanego pola musimy ponownie użyć iteratora i pominąć elementy:

$pole = [...];
$iterator = 0;
$start = 20;
$limit = 10;
foreach ($pole as $prvek) {
if ($iterator < $start) {
$iterator++;
continue;
}
// w jakiś sposób dane są zrzucane tutaj
$iterator++;
if ($iterator >= $start + $limit) break;
}

Wyświetlanie optymalnego paginatora/steppera

Załóżmy, że znamy całkowitą liczbę elementów, liczbę elementów na stronie oraz bieżący numer strony. Teraz chcemy wyrenderować pasek, który pozwoli na szybkie przeglądanie wszystkich stron z wynikami wyszukiwania. Ponieważ jednak stron jest bardzo dużo (rzędu tysięcy), nie możemy wymienić ich wszystkich naraz, dlatego musimy inteligentnie wybrać kilka reprezentatywnych, które najlepiej odzwierciedlają rozpiętość między stronami.

Może to wyglądać następująco:

1 | 15 | 30 | 36 | 45 | 60 | 72

Przydział:

Jestem na stronie 36 z 72, jak optymalnie umieścić numery stron? Cóż, poprzez sekwencję.

Wskazówka: Dzięki praktycznej obserwacji odkryłem, że lewą część Paginatora należy liczyć ciągiem arytmetycznym (dzięki czemu można się poruszać liniowo o tę samą liczbę kroków), a prawą - ciągiem geometrycznym, co z kolei ułatwia wykonanie dużego kroku. Jeśli więc chcę przejść do konkretnej strony, najpierw pomijam dużą liczbę niepotrzebnych elementów, a następnie uściślam wybór, cofając się do lewej strony.

Teoria ciągów arytmetycznych (dodajemy wciąż tę samą liczbę):

$d = 10; // wielkość kroku
$a[1] = 1; // pierwszy element
$a[2] = $a[1] + $d; // drugi element
$a[3] = $a[1] + 2 * $d;
$a[3] = $a[2] + $d;
$a[$n] = $a[1] + ($n - 1) * $d; // n-ty element
function getAritmeticItem(int $start, int $step, int $n): int
{
return $start + ($n - 1) * $step;
}

Teoria ciągów geometrycznych (mnożenie zawsze przez tę samą liczbę):

$q = 10; // wielkość kroku
$a[1] = 1; // pierwszy element
$a[2] = $a[1] * $q; // drugi element
$a[3] = $a[1] * $q * $q;
$a[3] = $a[1] * pow($q, 2);
$a[3] = $a[2] * $q;
$a[$n] = $a[1] * pow($q, $n - 1); // n-ty element
function getGeometricItem(int $start, int $step, int $q): int
{
return $start * pow($q, $step - 1);
}

$start = 1;
$current = 36;
$end = 72;

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.