ZAČÁTKYNÁVODYOOPDOKUMENTACE
Samouczki/
Doktryna
Baza danych

Doktryna

Doctrine jest elegancką obiektową bazą danych (ORM) o wysokim poziomie abstrakcji. Aby korzystać z Doctrine, trzeba znać zasady programowania obiektowego.