ZAČÁTKYNÁVODYOOPDOKUMENTACE
Samouczki/
Baza danych
Samouczki

Baza danych

Doktryna
2
Doctrine jest elegancką obiektową bazą danych (ORM) o wysokim poziomie abstrakcji. Aby korzystać z Doctrine, trzeba znać zasady programowania obiektowego.