PHP Manual
/
Funkcje

Uzyskaj listę wszystkich zdefiniowanych funkcji

10. 04. 2021

Czasami przydatne może być uzyskanie listy wszystkich funkcji dostępnych w bieżącym środowisku. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy zarządzamy cudzym serwerem i musimy się zorientować w sytuacji.

Listę funkcji można uzyskać, wywołując funkcję get_defined_functions(), która zwraca dane w postaci tablicy:

[
internal => [
...,
],
user => [
...,
]
]

Lista funkcji jest podzielona na dwie duże listy.

  • Funkcje wewnętrzne to funkcje zdefiniowane przez sam PHP i zainstalowane rozszerzenia.
  • Funkcje użytkownika (user) to funkcje zdefiniowane przez sam kod użytkownika. Są to funkcje, które zostały zapisane w kodzie źródłowym lub zawarte w zainstalowanych bibliotekach.

Listę tę można wykorzystać do usuwania błędów w aplikacji.

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
2.
Status:
All systems normal.
2024