/
Podstawowa wiedza

PHP Słowa kluczowe

10. 04. 2021

Obsah článku

Prawie wszystkie języki programowania zawierają `słowa kluczowe`, które są specjalnymi wyrażeniami języka o specjalnym znaczeniu.

Przykładem słowa kluczowego jest słowo string, if lub echo.

Należy pamiętać, że słowa kluczowe (czasem także polecenia) nie są funkcjami, więc na przykład echo też nie jest funkcją.

Dobrze jest znać listę słów kluczowych, ponieważ mają one specjalne znaczenie w PHP i nie zawsze mogą być używane do wszystkiego. Na przykład nazwa klasy nie może być taka sama jak jedno z istniejących słów kluczowych.

Przykładowy błąd parsowania

Podczas próby przetworzenia klasy o nazwie String pojawia się błąd Parse error, ponieważ PHP nie wie, czy jest to nazwa klasy, czy typ danych:

To błąd:

class String
{
// ...
}

Lista słów kluczowych

Zaktualizowana lista słów kluczowych dla PHP 7.1:

and, or, xor, for, do, while, foreach, as, return, die, exit, if, then, else, elseif, new, delete, try, throw, catch, finally, class, function, string, array, object, resource, var, bool, boolean, int, integer, float, double, real, string, array, global, const, static, public, private, protected, published, extends, switch, true, false, null, void, this, self, struct, char, signed, unsigned, short, long.

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
13.