PHP Manual

Generator kodów QR - API

11. 09. 2019

Kod QR to specjalny dwuwymiarowy kod, który służy do przesyłania krótkich informacji, np. do telefonu komórkowego.

Kody QR można łatwo wygenerować, po prostu wstawiając obraz na serwery Google.

Na przykład:

Kod QR.

<img src="https://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chs=100x100&choe=UTF-8&chld=H%7C0&chl=https://php.baraja.cz" alt="QR code">

Można ustawić 3 parametry:

  • Rozmiar w px (pionowo i poziomo)
  • Kodowanie (zalecam UTF-8)
  • Adres (URL do strony, numer telefonu, ...)

WSKAZÓWKA: Jeśli istnieje wersja mobilna witryny, należy zamieścić do niej link.

W większości przypadków kod QR zostanie przetworzony przez telefon komórkowy.

Bardzo łatwo jest napisać własną funkcję do osadzania:

function getQrCode(string $url, int $size = 128, string $charset = 'UTF-8'): string
{
$size = $size < 16 ? 16 : ($size > 2048 ? 2048 : $size);
return '<img src="https://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chs='
. $size . 'x' . $size
. '&choe=' . urlencode($charset)
. '&chld=H%7C0&chl=' . urlencode($url)
. '">';
}
echo getQrCode('https://php.baraja.cz');

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
2.
Status:
All systems normal.
2024