PHP Manual

Funkcja PHP fopen()

22. 08. 2019

Obsah článku

Funkcja `fopen()` reprezentuje niskopoziomowy dostęp do plików na dysku.

Programista musi wszystko robić sam (otwierać plik, odczytywać dane, zapisywać nowe dane, zamykać plik).

Jeśli chcesz tylko szybko odczytywać i zapisywać pliki, istnieją prostsze opcje:

Użycie podstawowe

$text = 'Każdy zapisany tekst...';
$file = fopen('file.html', 'a+'); // Otwiera plik i tryb
fwrite($file, $text); // Zapisuje do pliku
fclose($file); // Zamyka plik

Jeśli otworzymy plik do odczytu i nie zostanie on zamknięty, żaden inny proces nie będzie miał do niego dostępu!

Rodzaje trybów obsługi plików

Z plikami można pracować w różnych trybach, które informują o prawach dostępu.

Na przykład, jeśli chcemy otworzyć plik tylko do odczytu, wystarczy tryb r.

Jeśli otworzymy plik do zapisu, to zostanie on oznaczony na dysku jako otwarty i inny proces (skrypt) nie będzie mógł do niego pisać, dopóki go nie zamkniemy. Dzięki temu plik nie zostanie uszkodzony podczas zapisu.

Tryb Znaczenie
i` Otwiera plik, jeśli nie istnieje, zostanie utworzony.
a+ Otwiera plik w celu dodania danych lub odczytu danych, jeśli plik nie istnieje, zostanie utworzony
r Otwórz tylko do odczytu
r+ Otwórz do odczytu i zapisu
w Otwórz do zapisu, oryginalne dane zostaną usunięte i zastąpione nowymi, jeśli nie istnieją, zostaną utworzone
w+ Otwórz do zapisu i odczytu, oryginalne dane zostaną usunięte i zastąpione nowymi, jeśli nie istnieją, zostaną utworzone

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
3.
Status:
All systems normal.
2024