ZAČÁTKYNÁVODYOOPDOKUMENTACE
Programowanie obiektowe w PHP/
Wzorce projektowe
Programowanie obiektowe w PHP

Wzorce projektowe

Jeśli programujesz od dłuższego czasu, na pewno zauważyłeś, że większość kodu i zasad programowania powtarza się w kółko.

Jeśli chodzi o zamknięte problemy logiczne, to rozwiązywanie tych części aplikacji można nazwać algorytmami. Ale jak zająć się projektem aplikacji jako całością w sposób bardziej ogólny, a nie tylko koncentrować się na poszczególnych częściach? Do tego właśnie służą wzorce projektowe, które opisują idee architektoniczne i najlepsze praktyki w projektowaniu oprogramowania.

Celem wzorców projektowych jest sformalizowanie dużych fragmentów aplikacji i wyznaczenie pewnych granic, które pozwolą na wykonanie nawet skomplikowanych aplikacji i delegowanie pracy do wielu członków zespołu.