ZAČÁTKYNÁVODYOOPDOKUMENTACE

Porady i wskazówki

W ciągu ponad 10 lat pracy nad programem zebrałem wiele ciekawych rozwiązań prostych i zaawansowanych problemów. W tej części witryny opisano możliwości ich eleganckich rozwiązań.