ZAČÁTKYNÁVODYOOPDOKUMENTACE
Samouczki/
Podstawowa wiedza

Podstawowe koncepcje programisty

31. 12. 2016

Obsah článku

Jest to bardzo krótka lista podstawowych pojęć, które powinien znać każdy początkujący programista. Używam ich we wszystkich artykułach.

Dla programistów

 • Program - niezależnie działające zadanie dla komputera.
 • Skrypt - seria instrukcji, które są wykonywane przez interpreter (na przykład PHP obsługuje specjalny runtime na serwerze, a JavaScript - przeglądarkę internetową).
 • Język programowania - język, którego używasz do opisania komputerowi instrukcji, które ma on wykonać.
 • Algorytm - precyzyjna procedura rozwiązywania problemów przez komputer, którą można rozwiązać w skończonym czasie.
 • Serwer - specjalnie wydzielony komputer posiadający stałe połączenie z Internetem, który świadczy usługi dla użytkowników (np. udostępnia stronę internetową).
 • Demon - program, który działa w tle systemu i czeka na określone zdarzenie. Po wystąpieniu tego zdarzenia rozpoczyna się akcja.
 • mądry program - dobrze zaprojektowany i wydajny program. Działa szybko, bez awarii, nie zawiera błędów.
 • Głupi program - przeciwieństwo mądrego programu. Jest powolny, nieefektywny, zacina się, zawiesza lub w ogóle nie działa.
 • Naiwne rozwiązanie - zazwyczaj pierwszy pomysł na rozwiązanie problemu. Zwykle jest to bardzo proste i często działa tylko w bardzo specyficznych warunkach.
 • Syntaktyka - opisuje, jak poprawnie napisać kod programu, aby spełniał standardy językowe (coś jak ortografia).
 • String - ciąg znaków, czyli grupa jednego lub więcej znaków. Zazwyczaj zapisuje się je w cudzysłowie.

Związane z PHP

 • Kod (źródło) - kod źródłowy strony HTML. Jest to plik tekstowy, który przeglądarka otrzymuje z serwera WWW i zgodnie z nim renderuje grafikę strony. HTML jest językiem kodowania.
 • Skrypt - nie program! Specjalnie napisany kod, który jest przetwarzany przez interpreter języka (np. przeglądarkę internetową) i na jego podstawie wykonuje jakieś działanie.
 • Język interpretowany - kod źródłowy nie jest uruchamiany bezpośrednio na procesorze, ale wykorzystuje interpreter (np. PHP).
 • Parser (parser języka) - to program, który przetwarza instrukcje, a następnie je wykonuje.
 • Parser (ogólnie) - program lub skrypt, który parsuje tekst lub kod i przetwarza go zgodnie z jasno określonymi zasadami.
 • Cron - skrypt, który jest uruchamiany raz na pewien okres czasu (zwykle co dzień, godzinę, 30 minut, ...).
 • Walidator - program, który sprawdza czystość i poprawność (ważność) kodu.
 • Kod poprawny - to taki kod, który jest zgodny ze wszystkimi standardami pisania kodu i nie zawiera błędów formalnych.

Ogólnie o komputerach

 • Hardware - fizyczna część komputera. Wszystko, co można kopnąć, gdy coś nie działa.
 • Oprogramowanie - programy i dane. Krótko mówiąc, wszystko, czego nie można dotknąć.
 • Ping - odpowiedź sieci i serwera. Jest to czas potrzebny na dotarcie danych od użytkownika do serwera i z powrotem.

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.