ZAČÁTKYNÁVODYOOPDOKUMENTACE
Samouczki/
Algorytm wyszukiwarki internetowej
Algorytmy

Algorytm wyszukiwarki internetowej

W każdej sekundzie w Internecie pojawia się 5 milionów nowych stron, a liczba ta stale rośnie. W tej serii zostaną opisane metody wyszukiwania informacji.