ZAČÁTKYNÁVODYOOPDOKUMENTACE

Acosh

22. 08. 2019

Obsah článku

Obsługa PHP 4> = 4.1.0, PHP 5

akosz - cosinus hiperboliczny

Opis

float acos ( float $arg )

Zmienność cosinusa łuku parametru arg w radianach. acos() jest odwrotnością funkcji cos(), co oznacza, że a==cos(acos(a)) dla każdej wartości w dziedzinie definicji funkcji acos().

Parametry

  • arg Argumenty przemawiające za przetwarzaniem

Wartości zwracane

Arcus argumentu w radianach.

Różnice w stosunku do wcześniejszych wersji

5.3.0 - ta funkcja jest teraz dostępna na wszystkich platformach

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
2.